Wspieramy akcję „Pedofil skrzywdził – Ty możesz pomóc” / We support an action “Pedophile did harm – but you can help”

ocaleni.polska@gmail.com

English verison – scroll down

Całym sercem wspieramy inicjatywę społeczną organizowaną przez Fundację Stop Przedawnieniu pt. PEDOFIL SKRZYWDZIŁ – TY MOŻESZ POMÓC. Dołączamy do współorganizatorów i również Was prosimy o wsparcie.

stoppedofilii

Cele inicjatywy

Sednem tej społecznej inicjatywy edukacyjnej, która wystartowała w grudniu 2012r. jest ukazanie skali krzywdy, jaką każdego dnia i każdej nocy doznają polskie dzieci z rąk pedofilów i pedofilek. Chodzi również o pokazanie społeczeństwu prawdziwych historii osób wykorzystywanych seksualnie.

W ramach inicjatywy powstały wiersze, kierowane do ofiar i do osób, które nie zauważają ofiar w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Wiersze te są napisane w bardzo specyficzny sposób, tak, aby ich czytanie sprawiało dużo trudność, a jeden z wierszy zawiera nawet uzasadnienie zastosowania takiej symbolicznej formy:

„ukłaD i ryM beZ skrupułóW okO i uchO czytelnikA molestujE
deptA i gwałcI zasadY pisaniA – jaK pedofiL postępujE
bO formA w tyM utworzE symboleM jesT krzywdzeniA
ulegająC świadomeJ faziE wypaczeniA”

Jednak, jak przekonują organizatorzy: ciężar przeczytania paru zwrotek jest niczym w porównaniu z ciężarem jaki noszą ofiary molestowania do dzisiaj.

Fundacja Stop Przedawnieniu w celach długookresowych akcji PEDOFIL SKRZYWDZIŁ – TY MOŻESZ POMÓC wymienia także możliwość wydania tomiku z poezją oraz stworzeni inscenizacji na deskach teatru.

Ale to nie wszystko…

Za jeden z wielu wierszy opublikowanych w ramach wspomnianej inicjatywy jego autor i współorganizator akcji zasiadł na ławie oskarżonych!

Sławomir Rybka oskarżony został o pomówienie, czyli o to, że jeden z jego wierszy . „ŚwiaT prawdY nigdY niE zobaczY” – mimo swego uniwersalnego przesłania – pomówił konkretną osobę i/lub podmiot i/lub organizację (artykuł 212 kodeksu karnego). Co więcej, Sławomir Rybka nie może wypowiadać się na temat przebiegu rozpraw i zawartości akt sprawy z uwagi na to, że sprawy toczą niejawnie, tzn. za zamkniętymi drzwiami dla mediów, publiczności i organizacji społecznych, a autorowi za ewentualne ujawnienie informacji niejawnych z akt sprawy, np., personaliów osoby/nazwy organizacji, która poczuła się pomówiona, grozi dodatkowo 2 lata więzienia (informacja z oświadczenia na stronie http://ŚwiatPrawdyNigdyNieZobaczy.pl).

W związku z tym, autor wiersza wspólnie z Panią Agatą Baraniecką-Kłos – fundatorem i prezesem Fundacji  Stop Przedawnieniu – zorganizowali drugą akcję, polegającą na zbieraniu chętnych, którzy w przyszłości podpiszą list otwarty w obronie Sławomira Rybki.

Już teraz przyłącz się do wydarzenia na Facebooku „Świat prawdy nigdy nie zobaczy”.

Pytanie: Jak złożyć podpis pod listem otwartym?
Odpowiedź: Obecnie wystarczy przystąpić do wydarzenia na Facebooku. Sprawa toczy się w trybie niejawnym, a bez informacji ze sprawy trudno stworzyć merytoryczny list otwarty. Być może w kolejnej instancji będzie to możliwe. Na stronie zbieramy chętnych już teraz, aby w późniejszym czasie opublikować list otwarty gotowy do podpisu.

http://www.facebook.com/events/355275394583311/

Szczegóły, wiersze, materiały edukacyjne i infolinię dla ofiar pedofilii znajdziesz na podstronie www Fundacji Stop Przedawnieniu TUTAJ.

Lub na stronie wydarzenia „Pedofil skrzywdził – Ty możesz pomóc” TUTAJ.

…..::::: „ŚwiaT prawdY nigdY niE zobaczY” :::::….

czY można przejśĆ obojętniE obok zakazU prawdY głoszeniA
cO „godZi czcI” pedofilA, którY dopuściŁ siĘ krzywdzeniA
w głowiE przestajE siĘ tO mieściĆ, żE ofiarA molestowaniA
w majestaciE prawA jesT zmuszanA do zaniechaniA dzałaniA

ukłaD i ryM beZ skrupułóW okO i uchO czytelnikA molestujE
deptA i gwałcI zasadY pisaniA – jaK pedofiL postępujE
bO formA w tyM utworzE symboleM jesT krzywdzeniA
ulegająC świadomeJ faziE wypaczeniA

ktO dzieckU w ręcE i ustA członkA dO lizaniA dawaŁ
teN psychiczniE dzieckO stratowaŁ lecZ zawszE udawaŁ
żE dzieckO mA wyobraźniĘ i znowU kłamałO
gdY nA drzewA z domU przeD niM uciekałO

oN swyM dotykieM skrzywdziŁ i dzieciństwO zabraŁ
nA kłamstwA i półprawdY wszystkicH bliskicH nabraŁ
zrobiŁ wszystkO, bY ŚwiaT prawdY nigdY niE zobaczyŁ
żE tO oN psychikĘ skrzywiŁ i życiE wypaczyŁ

olbrzymI muR kłamstwA pedofiL przeZ latA zbudowaŁ
bO zA maskĄ wiarY i miłoścI jaK kameleoN siĘ chowaŁ
znajomY lekarZ wbreW faktoM diagnozĘ sfałszowaŁ
swĄ ofiarĘ oD chorycH psychiczniE pedofiL obwołaŁ

głosiŁ, żE psychiczniE choremU potrzebnA jesT opiekA
bO słowamI „godzI czcI” uczciwegO i sukcesU człowiekA
przeciwkO pedofilowI nikT zeznaŃ niE złożyŁ
bO przeZ latA tyM cO wiedzielI nieźlE kasĄ łożyŁ

sieĆ zależnoścI finansowycH taK sprytniE zbudowaŁ
żE jaK ktoŚ piśniE słówkO wneT bY zbankrutowaŁ
nA policjI nikT w prawdziE prawdY niE zobaczyŁ
ślepO w maskĘ czcI i powagI funkcjI pedofilA patrzyŁ

moraŁ teJ opowieścI poddaM przemilczeniU
pedofiL byL i jesJ wolnY – czyN ulegŁ przedawnieniU
kodekS karnY prawdY niE pozwalA głosiĆ i kajdankI zakładA
dziŚ prawO bronI pedofilA – molestowanyM „w ustA artykułY wkładA”
—– *** —–
/poniżej dwie nowe zwrotki z dnia 21.02.2014r./

i AgatA sytuacjĘ prawnĄ ofiaR odmieniłA,
projektY zmiaN ustawY przeZ „drzwI” i „oknA” posłankoM I posłoM zanosiłA
z przyjaciółmI nA kolejnE czytaniA projektóW dO SejmU jeździłA
wydłużeniE przedawnieniA – dO 30 rokU życiA ofiaR – wywalczyłA

dlA milionóW ofiaR w PolscE to zrobiła
AgatA BaranieckA-KłoS – w dzieciństwie molestowana przez pedofilA
składajciE doniesieniA – dziŚ AgatA dO milionóW ofiaR apelujE
maciE W ustawiE ‚batA nA katA’ – niecH prokuratoR więC nie próżnujE

Autor: Sławomir Rybka

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Fundacja Stop Przedawnieniu działa bardzo aktywnie od kilku lat. Najważniejszym osiągnięciem Fundacji, sprzed kilku miesięcy, jest przedłużenie okresu, kiedy ofiara pedofila może złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub na policję:

26 maja 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca zapisy w kodeksie karnym tj. wydłużająca znacznie okres przedawnienia dla przestępstwa pedofilii do 30 roku życia ofiary. Od tej daty ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie lub młodości będą miały czas do 30 roku życia na złożenie w prokuraturze lub na policji doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, aby dochodzić swoich praw i ukarania sprawcy.

O zmianę od 3 lat zabiegała Agata Baraniecka-Kłos współorganizator akcji PEDOFIL SKRZYWDZIŁ – TY MOŻESZ POMÓC. Agata założyła w 2012 Fundację Stop Przedawnieniu i jako założyciel, fundator i jednocześnie prezes prowadziła z przyjaciółmi i osobami wspierającymi szereg działań i inicjatyw – jak to mówi Agata: „krok po kroku” lub „małymi kroczkami do celu” – których celem była zmiana ustawy.

Agata Baraniecka – Kłos ujawniła, że gdy była dzieckiem, to Janusz K., konkubent jej matki i znany w Otwocku prokurator (obecnie na emeryturze) molestował ją seksualnie – miejscowa prokuratura uznała, że ścigać go nie może. Rzeczywiście, miała ku temu podstawy: obecnie polskie prawo pozwala na to, aby pedofil był bezkarny po 15 latach od popełnienia przestępstwa, lub pięć lat po osiągnięciu pełnoletności przez ofiarę. Bezkarny Janusz K. zdecydował się na odwet. I oskarżył swoją ofiarę o rzekome pobicie. (czytaj więcej)

Dwie ostatnie zwrotki wiersza „ŚwiaT prawdY nigdY niE zobaczY”, za treść którego autor zasiadł i siedzi od lutego 2013 na ławie oskarżonych, są apelem Agaty do wszystkich ofiar.

Sławomir Rybka – autor tekstu – nie był molestowany przez żadnego z rodziców – tematyka podjęta w wierszu jest znana autorowi m. in. dlatego, że pomagał i pomaga pokrzywdzonym. Pomysłodawca inicjatywy za działalność na rzecz drugiego człowieka w latach 2001-2007 został wyróżniony przez prestiżowe POLCUL FOUNDATION. Pełni funkcję koordynatora projektów internetowych i artystycznych w Fundacji Stop Przedawnieniu.

Jak jeszcze możesz pomóc?

1. W ramach łączności duchowej ze Sławomirem Rybką, prosimy naszych przyjaciół, aby przyłączyli się do wspólnej recytacji wiersza, za który Sławomir zasiadł na ławie oskarżonych na specjalnie stworzonym do tego celu kanale na YouTube. Osoby recytujące wiersz „ŚwiaT prawdY nigdY niE zobaczY” mogą pozostać w pełni anonimowe przesyłając gotowe nagranie audio lub video z zasłoniętą lub odsłoniętą twarzą na adres :  maria.mucha@gmail.com lub ocaleni.polska@gmail.com

2. Jeśli jesteś autorytetem literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub krytykiem sztuki – lub znasz takie osoby, czytaj tutaj.

3. Zaprzyjaźnione organizacje prosimy o wyrażenie wsparcia dla Sławomira Rybki. Aby to uczynić, należy zredagować list/oświadczenie przedstawiający swoje stanowisko na temat rzekomego pomówienia wierszem i wysłać go bezpośrednio do sądu na adres:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagielońskie 4, sala 23.
Sygn. Akt XI K 39/13

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Polsko-Amerykańska Akademia Poetów już wsparły Sławomira Rybkę!

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

„W wierszu nie pada niczyje nazwisko, brak danych dotyczących miejsca, czasu. Na to zwracają uwagę działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy zainteresowali się procesem. – To tekst, który przede wszystkim ma cechy utworu literackiego – podkreśla Dorota Głowacka, prawniczka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC. – Brak w nim informacji pozwalających na zidentyfikowanie ewentualnej osoby, o której wiersz opowiada. Nie pozwala ustalenie żadnego sprawcy ewentualnego czynu pedofil-skiego. Ma wymowę uniwersalną (czytaj więcej).”

Polsko-Amerykańska Akademia Poetów

Treść listu w obronie Sławomira Rybki, wystosowała w imieniu Rady Dyrektorów i Kapituły Polish American Poets Academy, Inc. Pani Barbara Alex Aleksandrowicz pełniąca funkcję Prezesa i dyrektora wykonawczego.

Treść listu znajdziesz TUTAJ.

Sprawą zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich, zobacz.

Niedawno zapadł wyrok w podobnej sprawie, co daje nam nadzieję na przyszłość 🙂 „Sąd orzekł, że artysta nie przekroczył dozwolonych granic wolności twórczości artystycznej”

Więcej wierszy – przewiń na dół.

———————————————————————————

We support social initiative organized by Foundation Stop the Statute of Limitation titled PEDOPHILE DID HARM – BUT YOU CAN HELP. We join the initative as a a co-organizer and ask for your support.

The aim

The key message of this educational initiative, which started in December 2012, is to show the scale of harm that is done to children by female and male pedophiles. Our aim is to present the real stories of people who were sexually abused to society.

The poems which were written as a part of initative, are addressed to those who are not able to notice the victims in their surroundings. The poems were written in a specific way, so the reading poses difficulties. One of the poems explains using such a symbolic structure:

“whaT hurtS theE readeR is forM and rhyME
iT violateS thE ruleS — likE pedophile’S crimE
thE forM oF thiS poeM iS a symboL of harM
bE awarE — I rinG thE alarM”

As the organizers convince us – the burden of these lines is nothing compared to the burden the victims of sexual abuse have to struggle with everyday.

Stop the Statute of Limitation plans to issue a book of poetry and organize a staging in theatre as part of PEDOPHILE DID HARM — BUT YOU CAN HELP.

Moreover…The author and was sued for slander in one of his poems written for this initative!

Sławomir Rybka was sued for slander, namely for “thE world wilL neveR seE”, a poem with universal message that allegedly accused a specific person and/ or subject and/ or organization (Article 212 of Criminal Code). Sławomir Rybka is not allowed to talk about the outcome of the proceedigns as well as about the contents of case files as this is the closed door hearing, which means that media, public or any social organzations cannot attend the hearing. Furthermore, if the author reveals the classified information e.g. personal data/ name of the organization who felt slandered, he might be subject to two years of imprisonment (source: http://ŚwiatPrawdyNigdyNieZobaczy.pl

As a result, the poet and Agata Baraniecka-Kłos, the founder and President of Foundation Stop the Statute of Limitation – organized another action — it’s aim is to collect the volunteers that will sign a petition to defend Sławomir Rybka.

Please join the event HERE.

Question: How to sign a petition?
Answer: For now, just join the event on Facebook. This a non-public case and without case data it is hard to create a proper open letter. However, this might me possible in higher court. We are inviting people who express their will to sign the petition in the future.
http://www.facebook.com/events/355275394583311/

For more details, poems, educational materials and helpline for victims of pedophiles, please VISIT.

thE world wilL neveR seE

caN A baN tO proclaiM thE trutH bE passeD bY indifferentlY

whicH “strikeS thE honouR” oF A paedophilE, whO harmeD alreadY

whO caN understanD thaT A sexuaL assaulT victiM

bY laW haS tO stoP fightinG foR thE causE

layouT anD rhythM abuseE thE readeR unscrupulouslY

trampleS anD rapeS ruleS oF writinG likE A paedophilE

forM oF thiS poeM resembleS hurtinG

givinG iN consciouS phasE oF distortioN

hE whO gavE A chilD hiS membeR tO licK

trampleD thE chilD psychologicallY buT alwayS pretendeD

thaT thE chilD haD imaginatioN anD lieD oncE morE

wheN escapinG froM hiM ontO thE treE

hE witH hiS toucH harmeD anD tooK awaY thE childhooD

pulleD everyone’S leG lyinG anD tellinG half-trutH

diD everythinG sO thE worlD neveR seeS thE trutH

thaT hE distorteD someone’S psychE anD lifE

a greaT walL oF lies hE haS raiseD,

a maN oF faitH that waS A masK oN hiS facE,

thE diagnosiS waS falsifieD bY A doctoR ffrienD

pedophilE calleD thE victiM A psychO iN thE verY enD

hE claimeD thE victiM needeD tO bE institutionalizeD

anD thE victiM waS supposeD tO acT likE hypnothiZed

nobodY raiseD theiR voicE againsT thE pedophilE

hE paiD theM tO liE

networK oF financiaL supporT hE builT

woulD yoU saY A worD anD geT financiallY killeD?

policE refuseD tO seE pedophile’S truE colorS

theY paiD hiM alL thE honorS

therE iS nO moraL oF thiS storY, yoU seE

hE is freE anD it’S toO latE tO reporT hiM foR mE

criminaL codE protectS thE liaR anD hurtS the victiM

iT laughS aT thE abuseD togetheR witH hiM

/stanzas from 02/21/2014/

AgatA haS changeD ouR situatioN yoU KnoW

shE broughT neW lawS tO thE governmenT -througH windowS and dooR

togetheR witH friendS shE wenT tO sejM tO listeN tO heR projectS readingS,

extendeD the righT to suE untiL we’rE 30, the righT for proceedingS

for millionS oF uS in PolanD she diD iT.

AgatA BaranieckA-KłoS – abuseD aS A chilD

reporT youR abuserS – todaY shE crieD

noW thE laW iS oN youR sidE.

Translation: Anna Kozłowska & Daria Kikola
Author: Sławomir Rybka

Important

Stop the Statute of Limitation has been active since several years. The greatest achievement of this Foundation was legal extension of theperiod of time that the victim has for reporting the crime to prosecutor or the police:

The act that changed the penal code provisions, i.e significantly prolonged the period of limitation for the act of pedophilia to the day a victim enters the age of thirty came into force on 26 May 2014. Since that date those who have fallen victim to sexual abuse in childhood or adolescence will be able to lodge a notification on suspicion of committing a crime with the prosecutor’s office or the police until they reach the age 30 in order to exert their rights and punish the perpetrator.

For three years this change has been sought for by Agata Baraniecka-Kłos, the co-organizer of thecampaign PEDOPHILE DID HARM – BUT YOU CAN HELP. Agata established the organization Stop the Statute of Limitationi and being its founder, donor and chairperson she conducted a number of operations and initiatives with the support of her friends – in Agata’s words: “step by step” or “taking baby steps to achieve the goal” – aimed at changing the legislative act.

Agata Baraniecka – Kłos revealed that as a child she had been sexually abused by Janusz K., her mother’s cohabitant and a well-known attorney in Otwock. It has been decided by the local Prosecutor’s Office that it is impossible to prosecute the man. . Indeed, there was every reason for such a decision: at present, the polish law allows for the pedophile to remain unpunished for 15 years after committing a crime or 5 years after the victim reaches the legal age. The unpunished Janusz K. decided to take revenge and accused his victim of assault. He sued his victim for alleged battery (read more).

The last two stanzas of thE world wilL neveR seE” for which the poet was sued are Agata’s plea to all victims of abuse.

Sławomir Rybka – the author of the poem – was not molested by his parents – the subject raised in the poem is close to him as he has been helping the victims of abuse. The inventor of the initiative to help others in 2001-2007 was awarded by POLCUL FOUNDATION. Heworks as Online and Artistic Project Coorinator in Stop the Statute of Limitation Foundation.

How else can you help?

Our befriended organizations, please express support for Sławomir Rybka. To do this, you must edit the letter / statement showing your position on the alleged libel in verse and send it directly to the court:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagielońskie 4, sala 23.
Sygn. Akt XI K 39/13

Helsinki Foundation for Human Rights and the Polish-American Poets Academy already supported Sławomir Rybka!

Helsinki Foundation for Human Rights

„The poet doesn’t reveal anyone’s name, there is no data concerning the place, time. The activists of the Helsinki Foundation for Human Rights, who became interested in the process, draw attention to those issues. – This text, which primarily has the features of a literary work – Dorota Głowacka, lawyer of The Observatory of Media Freedom in Poland HFHR emphasizes. – It lacks information to identify any person described in the poem. It does not point at any specific pedophile. It has a universal meaning.” (Source)

Polish-American Poets Academy

Barbara Alex Aleksandrowicz, acting as President and Executive Director, issued on behalf of the Board of Directors and the Chapter of the Polish American Poets Academy, Inc.the content of the letter in defence of Sławomir Rybka. X

You may read the letter here: https://www.facebook.com/FundacjaStopPrzedawnieniu/posts/681082668621955

The Human Rights Defender also became interested in this case, check it out.

 

Author: Marysia Mucha maria.mucha@gmail.com

Translators and Contributors:

Team Leader: Daria Kikola dariakikola@gmail.com

Article translated by: Patrycja Malinowska, Anna Kozłowska, Daria Kikola

Poems translated by: Anna Kozłowska, Karolina Kalisz:, Rafał Lightsensitive Charlikowski, Martyna Hałas, Agata Staszewska, Daria Kikola

Photo via weheartit.com

Więcej wierszy / More poetry:

‚ślepY I niemY anioŁ stróŻ’

GdziE byłeŚ wczoraJ I dziŚ ranO? ‚AnielE stróżU móJ…’ GdY cO czwartE dzieckO wyszeptałO: ‚tY zawszE przY mniE stóJ!’

DlaczegO niE przybywasZ kU pomocY? ‚AnielE stróżU móJ…’ GdY słyszysZ W dzieŃ i W nocY: ‚tY zawszE przY mniE stóJ!’

MiałeŚ broniĆ oD złA wszelkiegO! ‚AnielE stróżU móJ…’ NiE obroniłeŚ jednaK oD dotykU złegO! AnielE, alE czY nA pewnO… stróżU móJ?

RzekŁ teN, którY nA troniE PrawdY siedzI: ‚AniołamI stróżamI oD wiekóW nA ziemI, sĄ przyjacielE, znajomI, krewnI, sąsiedzI! sĄ luB stajĄ siĘ jednaK ślepI I niemI!’

Autor: Sławomir Rybka

Wiersz ‚Ślepy i niemy anioł stróż’ jest apelem: OBUDŹ W SOBIE ANIOŁA STRÓŻA! OTWÓRZ OCZY! NIE ZAMYKAJ UST JEŚLI WIDZISZ, ŻE KTOŚ JEST KRZYWDZONY! DZIŚ TY MOŻESZ BYĆ ANIOŁEM STRÓŻEM!

blinD anD mutE angeL of GoD

WherE werE yoU yesterdaY anD thiS morninG? “AngeL oF GoD, mY guardiaN deaR…” WheN everY foutH chilD whispereD: “watcH besidE mE!”

WhY aren’T yoU cominG tO rescuE? “AngeL oF GoD, mY guardiaN deaR…” HearinG everY daY and nighT: “EveR bE aT mY sidE!”

YoU werE tO defenD againsT thE baD! “AngeL oF GoD, mY guardiaN deaR…” BuT yoU didn’T defenD againsT thE baD toucH! AngeL, iS iT forsootH… mY guardiaN deaR?

SaiD thE onE oN thE thronE oF trutH: “FoR ageS noW, angeL guardianS ArE friendS, acquaintanceS, relativeS and neighbourS! TheY arE oR theN becomE blinD anD mutE!”

Author: Sławomir Rybka

Translation: Anna Kozłowska

The poem blinD anD mutE angeL of GoD contains a message: AWAKE YOUR INNER ANGEL GUARDIAN! OPEN YOUR EYES! DON’T CLOSE YOUR MOUTH IF YOU SEE THAT SOMEONE IS HARMED! TODAY YOU CAN BE THE ANGEL GUARDIAN!

„hymN dO (niE)miłoścI”

miłośĆ cierpliwA byłA złY dotyK wbreW wolI przeZ latA znosiłA

miłośĆ łaskawA byłA złY dotyK W niemyM krzykU przeD ŚwiateM ukryłA

miłośĆ niE zazdrościłA złY dotyK nA swyM cielE zbyT częstO gościłA

miłośĆ niE szukałA poklaskU złY dotyK trzymaŁ jĄ W psychicznyM potrzaskU

miłośĆ niE unosiłA siĘ pychĄ złY dotyK przemieniŁ jĄ W płochĄ I cichĄ

miłośĆ niE szukałA swegO złY dotyK stłamsiŁ I zdeptaŁ egO

miłośĆ niE unosiłA siĘ gnieweM złY dotyK uczyniŁ jĄ martwyM drzeweM

miłośĆ niE pamiętałA złegO złY dotyK wyparłA Z bólU sercA swegO

miłośĆ wszystkO znosiłA miłośĆ wszystkiemU wierzyłA

miłośĆ niE jesT jednaK doskonałA miłośĆ dziŚ ustałA

Autor: Sławomir Rybka

„thE hymN oF (noN)lovE”

lovE waS patienT enougH tO puT uP witH baD toucH foR yearS

lovE waS kinD enougH tO hidE thE abusE froM thE worlD iN A silenT screaM

lovE waS noT jealouS iT receiveD toO mucH unwanteD attentioN anD toucH

lovE diD noT braG iT waS kepT iN mentaL captivitY insteaD

lovE diD noT geT puffeD uP thE baD toucH madE iT timiD anD shY

lovE diD noT looK foR itS owN interestS foR whaT “owN” meanS iF youR bodY iS controlleD by someonE elsE?

lovE diD noT becomE easilY provokeD foR deaD treeS cannoT shoW eitheR lovE oR hatreD

lovE diD noT keeP accounT of injurY iT forgoT thE baD toucH sO aS noT tO diE oF brokeN hearT

lovE endureD alL thingS lovE believeD alL thingS

buT lovE iS noT perfecT thougH iT ceaseD todaY

Author: Sławomir Rybka

Translation: Karolina Kalisz

„kochaM prawdĘ O TobiE”

jesteŚ nA tyM ŚwieciE, bY normalniE żyĆ, przestaŃ W samotnoścI O przeszłoścI wyĆ,

pragniesZ, bY koszmarY przestałY siĘ śniĆ, podzieL siĘ więC prawdĄ, abY sobĄ byĆ,

TwojA duszA krzyczY, żE niE chcE juŻ gniĆ, zmywająC gnóJ kłamstwA pozwolisZ jeJ żyĆ,

prawdA przyjacióŁ przyciągA, beZ nicH trudnO żyĆ, nowyM pozwolI CiĘ poznaĆ, staryM bliżeJ byĆ,

jeślI ktoŚ CiĘ szczerzE kochA I chcE Z TobĄ byĆ, przytulI I wyszepczE: ‚kochaM prawdĘ O TobiE I chcĘ Z TobĄ żyĆ’.

Autor: Sławomir Rybka

I love truth about you

yoU arE iN thiS worlD tO leaD A normaL lifE stoP thiS solitudE wailinG abouT thE pasT

yoU wisH foR thE nightmareS tO stoP, leT yoU resT sO sharE thE trutH anD you’lL bE yourselF

youR soul’S screaminG iT nO longeR wantS tO roT washinG awaY thE dunG oF lieS you’lL alloW iT tO livE

thE trutH attractS friendS, it’S harD tO livE withouT theM iT wilL leT thE neW oneS iN, leT thE olD oneS tO comE closeR

iF someonE trulY loveS yoU anD wantS tO bE witH yoU they’lL huG yoU anD whispeR: I lovE thE trutH abouT yoU anD I wanT tO livE witH yoU

Author: Sławomir Rybka

Translation: Rafał Lightsensitive Charlikowski

„prawdĄ ożywisZ duszĘ TwojĄ”

zakłamanĄ wiarĄ I nadziejĄ juŻ otulanO zamordowanĄ duszĘ TwojĄ

zakłamanĄ miłościĄ I wiarĄ juŻ cuconO martwĄ duszĘ TwojĄ

zakłamanĄ nadziejĄ I miłościĄ juŻ budzonO uśpionĄ duszĘ TwojĄ

prawdĄ i tylkO prawdĄ wyzwolisZ i ożywisZ duszĘ TwojĄ

Autor: Sławomir Rybka

witH trutH wilL yoU youR souL revivE

witH mendaciouS faitH anD hopE youR murdereD souL waS alreadY shroudeD

witH mendaciouS lovE anD faitH youR deaD souL waS alreadY resuccitateD

witH mendaciouS hopE anD lovE youR dormanT souL waS alreadY wokeN

witH trutH anD trutH onlY wilL yoU deliveR anD revivE youR souL

Author: Sławomir Rybka

Przetłumaczył: Rafał Lightsensitive Charlikowski

„ojczE nasZ, jesteŚ jeszczE W niebiE?”

‚ojczE nasZ, jesteŚ jeszczE W niebiE?’OjczE nasZ, jeślI bywasZ nA ziemI, A niE tylkO W niebiE, cO robisZ jaK złO święcI triumF naD PrawdĄ, powołująC siĘ nA CiebiE? DlaczegO nA ZiemI jakO W niebiE, niE panujE dziŚ obiecaneJ PrawdY królestwO?

OjczE, czY tO TwojA wolA, A możE zesłanE przekleństwO, żE ciemnośĆ naD ŚwiatłeM odnosI zwycięstwO? CzY niE widzisZ, żE bezwzględnA zasadA winowajcoM grzechóW odpuszczaniA,

ofiarY I bliskicH zmuszA dO milczeniA I wybaczaniA, a oprawcoM dajE wolnośĆ I bezkarnośĆ działaniA?

DlaczegO wczoraJ niE obroniłeŚ niewinnycH istoT oD wszelkiegO złegO? DlaczegO dziŚ I jutrO niE uchronisZ dziecI I młodzieżY oD dotykU złegO?

OjczE nasZ, czY tY bywasZ tU nA ZiemI, czY tY jesteŚ tylkO W niebiE? OjczE nasZ cO zrobiĆ, bY modlitwY dotarłY dziŚ dO CiebiE?

OjczE nasZ, jesteŚ jeszczE W niebiE?

Autor: Sławomir Rybka

„ouR fatheR, arT yoU iN heaveN?”

ouR fatheR, iF yoU arT oN eartH aS yoU arT iN heaveN, wherE arE yoU wheN crimE seizeS thE trutH iN thY halloweD namE?

whY diD thY kingdoM noT comE, thY wilL noT bE donE, aS iN heaveN? iS iT youR wilL tO condemN uS tO darknesS, anD thE lighT arounD uS shalL bE nighT?

youR divinE laW oF forgivenesS tO thosE whO trespasS againsT uS silenceS thE victimS anD liberateS offenderS whO rapE witH impunitY

yesterdaY yoU diD noT deliveR thE innocenT froM eviL todaY anD tomorroW yoU wilL faiL to deliveR theM froM thE baD toucH

ouR fatheR, arT yoU oN eartH aS yoU arT iN heaveN? ouR fatheR, wherE dO wE senD ouR prayerS?

ouR fatheR, arT yoU iN heaveN?

Author: Sławomir Rybka

Translation: Martyna Hałas

„PrawdA” {definicjA wierszeM malowanA}

przychodzI I odchodzI, przypływA I odpływA, bywA I niE bywA, zakłamanA odpoczywA, Z czaseM wypływA!

Wiersz ‚Prawda’ jest próbą zdefiniowania prawdy, która niezależnie od okoliczności zgodnie ze swoją naturą powinna w końcu wypłynąć, a czytelnicy powinni zdać sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach mogą prawdzie w tym pomóc!

Autor: Sławomir Rybka

“Truth” (a definitioN drawN in poetry)

comeS anD goeS, flowS anD flieS, iN anD ouT of sighT, iT findS resT in deceiT And witH timE comeS to lighT!

The poem “Truth” is an attempt at defining truth, which should come to light regardless of circumstances, because this is what lies in its nature. The readers should understand that in many cases they can help this revelation to occur!

Author: Sławomir Rybka

Translation: Agata Staszewska

‚OdkrywcA prawdY’

GdybY tylkO widziaŁ senS. GdybY tylkO miaŁ chęĆ. GdybY tylkO wiedziaŁ jaK. GdybY tylkO znaŁ ceL. OdkrywcĄ prawdY bY byŁ. PełniĄ życiA bY żyŁ. I marzeniE siĘ spełniłO.

WidziaŁ juŻ senS. MiaŁ juŻ chęĆ. WiedziaŁ juŻ jaK. ZnaŁ juŻ ceL. OdkrywcĄ niE byŁ. StchórzyŁ.

I czasamI dO marzeŃ wracaŁ.

Gdy znóW widziaŁ senS. GdybY pielęgnowaŁ chęĆ. Gdy juŻ wiedziaŁ jaK. GdybY osiągnąŁ ceL. OdkrywcĄ prawdY bY byŁ. PełniĄ życiA bY żyŁ.

I naD odkrywanieM prawdY myślaŁ.

AlE czY tO mA senS? AlE czY będĘ miaŁ chęĆ? AlE czY będĘ wiedziaŁ jaK? AlE czY osiągnĘ ceL? CzY odkrywcĄ prawdY umieM byĆ? CzY maM tylE siŁ, abY znóW niE stchórzyĆ?

I dO realizacjI marzeniA wróciŁ.

WidziaŁ juŻ senS. MiaŁ juŻ chęĆ. WiedziaŁ juŻ jaK. ZnaŁ juŻ ceL. OdkrywcĄ prawdY byŁ. NiE stchórzyŁ. PełniĄ życiA żyŁ.

Autor: Sławomir Rybka

‘thE trutH exploreR’

iF onlY… diD thiS makE sensE tO hiM iF onlY… diD hE havE wilL tO acT iF onlY… diD hE knoW hoW tO dO iT iF onlY… diD hE knoW whY hE woulD discoveR thE trutH . anD coulD enjoY hiS lifE.

anD thE dreaM camE truE…

iT starteD makinG sensE tO hiM. hE haD thE wilL tO acT. hE kneW hoW tO dO iT. hE kneW whY. buT hE waS noT A reaL ExploreR. ‘CausE feaR madE hiM keeP hiS moutH shuT.

buT thE dreaM kepT oN cominG bacK…

wheN iT madE sensE agaiN. iF onlY diD hE cherisH thE wilL. wheN hE kneW hoW tO dO iT. iF onlY diD hE achievE thE goaL. hE woulD discoveR thE trutH . anD coulD enjoY hiS lifE.

hE spenT hiS timE thinkinG oF explorinG anD unveilinG thE trutH…

buT doeS thiS reallY makE sensE? buT wilL my wilL be stronG enougH? buT dO I reallY knoW hoW tO dO iT? buT wilL I achievE mY goaL? caN I explorE anD unveiL thE trutH? anD facE iT withouT feaR?

anD hE stooD uP foR hiS dreaM…

iT alL madE perfecT sensE tO hiM. hE haD thE wilL tO acT. hE kneW hoW tO dO iT. hE kneW whY. anD hE waS A trutH exploreR. causE hE waS noT afraiD anD noW hE enjoyS hiS lifE!

Author: Sławomir Rybka

Translation: Karolina Kalisz

Reklamy

2 uwagi do wpisu “Wspieramy akcję „Pedofil skrzywdził – Ty możesz pomóc” / We support an action “Pedophile did harm – but you can help”

  1. Naprawdę akcja jest potrzebna,Żeby w końcu człowiek wiedział ze istnieje sprawiedliwość na tym świecie. Autor opisuje w wierszach to co człowiek skrzywdzony czuje i nikogo nie odsłania a w końcu powinien.To jest zawsze blokada.Do końca życia.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s