Pomóż Zajączkowi – wielkanocna zbiórka prezentów dla dzieci z Domu Dziecka „Na wzgórzu” w Sopocie

Zbiórka zakończona sukcesem! Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom Fundacji  w imieniu dzieci, które odwiedził zajączek 🙂

11133782_10205598508709557_6099760210337649916_n10609407_908352235870970_7979449004076722407_n

Czytaj dalej Pomóż Zajączkowi – wielkanocna zbiórka prezentów dla dzieci z Domu Dziecka „Na wzgórzu” w Sopocie

Reklamy

WIEK I OCHRONA PRAWNA DZIECKA

marta

W świetle regulacji przepisu art. 200 § 1 Kodeksu karnego:

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej  osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Indywidualny przedmiot ochrony

Przedmiotowy przepis chroni:

  • swobodę podejmowania z rozeznaniem decyzji związanych z życiem płciowym,
  • obyczajność

Mając na uwadze wskazany przedmiot indywidualnej ochrony podkreślić należy, iż do ochrony wolności seksualnej dochodzi gdy:

  • małoletni nie może podejmować i wyrażać swoich decyzji (np. niemowlę),
  • z powodu niedojrzałości małoletniego jego decyzje nie mogą być traktowane jak dostatecznie przemyślane (wyznaczenie ustawowego wieku ochrony – 15 lat).

Kontrowersje dotyczące wieku ochrony Małoletniego

Czy zasadnym byłoby obniżenie bądź podwyższenie wieku ochrony?

Z uwagi na fakt, iż dojrzałość biologiczna organizmu wyprzedza dojrzałość psychiczną i społeczną obniżenie wieku ochrony zdaje się niezasadne. W związku z powyższym pozostaje odpowiedź na pytanie czy zasadnym jest podwyższenie wieku ochrony?

Mając na uwadze średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce, który wciąż ulega obniżeniu zdaje się, iż brak jest konieczności weryfikacji tego znamienia liczbowego.

ocale