Oświadczenie

Wobec sygnałów jakie dochodzą do mnie oświadczam, że nie wycofałem zarzutów wobec Ks. M.M w sprawie o molestowanie i z tej racji nie udzielono mi żadnych korzyści materialnych. Co więcej jeśli kuria Warszawsko-Praska planuje zatuszować sprawę wtedy skieruję ją na inne tory.

Jednocześnie pragnę poinformować iż nie życzę sobie żadnych oszczerstw pod moim adresem. Jeśli takowe będą się pojawiały będę zmuszony skorzystać z przysługującej mi obrony zgodnie z Art. 212 KK.

Art. 212. Zniesławienie Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny § 1.

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Stanisław Rychowiecki

Reklamy