E-prostytucja. Gdy dziecko godzi się na seks w zamian za prezenty.

E-prostytucja, inaczej e-sponsoring,  polega na sprzedawaniu usług seksualnych za pośrednictwem internetu w zamian za prezent.

Do nielegalnej transakcji dochodzi najczęściej pomiędzy dziewczynkami i nastolatkami w wieku 13-17 lat a dorosłymi mężczyznami. Nieco rzadziej, swoje ciała sprzedają chłopcy. Klientami są głównie pedofile.

pexels-photo-large

Prostytucja nazywana jest najstarszym zawodem świata. Jej odmiana polegająca na wymianie usług seksualnych, gdy wynagrodzeniem nie są pieniądze a przedmioty lub rozrywki, również nie jest nowym zjawiskiem. Tradycyjnie uprawiana była w formie spotkań sponsorowanych, a później w centrach handlowych przez tzw. Galerianki.

Galerianki poszukiwały klientów na terenie galerii handlowych a e-prostytutki ogłaszają się na portalach. Internet nie wykreował zjawiska e-sponsoringu, tak jak np. hejtingu. Niemniej jednak, jako proste, szybkie narzędzie komunikowania o szerokim zasięgu, ułatwił niepełnoletnim dziewczynom i chłopakom, kontakt z osobami zainteresowanymi ofiarowaniem ubrań, kosmetyków, elektronicznych gadżetów w zamian za seks.

Portale społecznościowe i randkowe, w sposób mniej lub bardziej zakamuflowany, pozwalają na publikowanie ogłoszeń nieletnich, sprzedających usługi seksualne oraz dorosłych poszukujących tego typu doświadczeń. Dają możliwość zaprezentowania swojej atrakcyjności bez zdradzania tożsamości  np. poprzez prezentowanie w profilu zdjęcia z ukrytą twarzą.

E-prostytucja, e-sponsoring, to formy tradycyjnego nierządu, choć dzieci i nastolatki często temu zaprzeczają. Wynika to z ich niskiej świadomości seksualnej. Niektóre nastolatki nie dopuszczają do pełnych stosunków płciowych z klientami. Z powodu braku rzetelnej wiedzy, skłonne są uważać, że np. tzw. seks oralny nie jest formą współżycia seksualnego. Czasem, wtedy, gdy osoba prostytuująca, zdaje sobie generalnie sprawę z tego, że takie zajęcie nie jest społecznie cenione i szanowane, zaprzeczanie prostytuowaniu się wyparcia problemu.

Kultura sprzyja instrumentalnemu traktowaniu ciała

e-prostytucja

Często stawia się znak równości pomiędzy młodością a hedonizmem. Objawia się to w stwierdzeniach, że wczesna młodość to czas służący tzw. wyszaleniu się. Młodzi ludzie bardzo chętnie podchwytują przekonanie, że w tym okresie życia powinni doświadczać szczególnych wrażeń.

Ich poszukiwaniu sprzyja etap adolescencji. Zmiany hormonalne, dojrzewanie seksualne, odkrywanie własnej tożsamości, miejsca w grupach społecznych sprawiają, że nastolatki testują ryzykowne zachowania. Uciekają się najczęściej do tych, które kojarzą się z dorosłością. Zdaniem młodych aktywne życie seksualne, tak jak nikotynizm, wyznacza granice pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.

Media zachęcają do przekraczania tabu związanego z fizycznością, a w konsekwencji ułatwiają wejście na drogę prostytuowania.

W programach, których głównymi odbiorcami jest młodzież, seks traktowany jest sportowo, jako element zabawy i rywalizacji. Nie ma związku z odczuciami sympatii, miłości a tym bardziej chęcią założenia rodziny. Nastolatki usiłują dostosować się do obowiązującego wzorca, gdzie zdobywanie doświadczeń seksualnych odbywa się bez większej refleksji i zahamowań.

Komunikaty reklamowe w przestrzeni publicznej przekazują treści za pośrednictwem obrazów nasyconych emocjami. Najlepszym źródłem perswazji są reklamy z erotycznym podtekstem. Stanowią kolejny element oswajający z nagością i seksualnością, jako sferą niezwiązaną z intymnością.

Także wiele ikon popkultury zaczynało np. od nagich zdjęć. Panuje kult eksponowania swojego ciała jako atutu, atrybutu robienia kariery, czyli towaru. Muzyczni lub filmowi idole zastąpili tradycyjne autorytety,  jakimi kiedyś byli duchowni czy wychowawcy. Brak komunikacji z rodzicami, opiekunami prowadzi do zaburzenia przekazu podstawowych wartość i zwrócenie się młodych ludzi jedynie w stronę tego, co odbierają poprzez mass media, reklamy, rówieśników.

W mediach  społecznościowych, codziennie spotykamy się z otwartym ekshibicjonizmem zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. To jeden z najnowszych trendów kulturowych. Koledzy, ale i rodzice, pokazują intymne sytuacje i nieraz bardzo odważne, półnagie zdjęcia bez narażania się na odrzucenie społeczne. Powoli zacierają się granice pomiędzy tym co prywatne a publiczne a zatem na sprzedaż. Kolejne pokolenia młodzieży coraz więcej swojego prywatnego życia są skłonne wystawiać na osąd i komentarze nawet obcych sobie ludzi, a coraz mniej zachowywać dla rodziny, przyjaciół i samego siebie.

Dlaczego dzieci zaczynają się prostytuować?

Wśród indywidualnych przyczyn nieletniej prostytucji można wymienić chęć przeżycia przygody, adrenaliny, emocji, zabicia nudy. Dotyczy  to głównie dzieci z tzw. dobrych domów,  których wszystkie potrzeby są natychmiast spełniane. Wszystkie z wyjątkiem emocjonalnych.

Do prostytucji może prowadzić również wczesna inicjacja seksualna i dalsze eksperymentowanie w sferze doznań płciowych.

Zarabianie na rzeczy luksusowe, które podnoszą prestiż w grupie, a na które rodziców nie stać lub których nie chcą sprezentować – to częsty motyw. Dzieci czują się wartościowe dzięki drogim przedmiotom. Pod tym względem nie różnią się często od rodziców.  W umyśle nastolatka dochodzi do uproszenia. Jeżeli  rodzice cały swój czas skłonni są inwestować w zarabianie pieniędzy i nie wystarcza go na życie rodzinne, towarzyskie, społeczne, kulturalne, realizowanie pasji to znaczy, że dobra materialne zasługują na najwyższe miejsce w hierarchii wartości.

Najbardziej oczywista przyczyna, to zarabianie na podstawowe rzeczy np. jedzenie. Problem dotyka dzieci z rodzin, w których panuje bieda lub młodzieży przebywającej na tzw. gigancie, czyli tych, które uciekły z rodzinnego domu.

W niektórych środowiskach dysfunkcyjnych dzieci są nakłaniane do prostytucji przez otoczenie . Często prostytucja dziecka jest przejęciem zawodu po matce, która świadomie przyucza, bo inaczej rodziny nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Skutki spotykania się na seks z obcymi w zamian za upominki są podobne do skutków tradycyjnego nierządu
eprostytucja
Nieletni sami decydują z kim dojdzie do seksualnego spotkania, a czyją ofertę odrzucą. Brak przymusu związanego ze stręczycielstwem daje pozorne poczucie większego bezpieczeństwa. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że pomimo wszystko, w trakcie spotkania może dojść do przemocy, gwałtów a seks oralny nie chroni przed zarażeniem się niektórymi chorobami wenerycznymi.

Inne zagrożenia to:

– uzależnienia od substancji psychoaktywnych w efekcie wyrzutów sumienia lub notorycznego pokonywania wewnętrznej niechęci do wykonywania usług seksualnych najczęściej z nieatrakcyjnymi dla siebie osobami

– obniżenie poczucia własnej wartości z powodu świadomości, że nasze społeczeństwo nie pochwala prostytucji

-zmiana środowiska na dysfunkcyjne składające się z ludzi korzystających z nieetycznych metod zaspokajania swoich potrzeb takich jak handel używkami, kradzieże, seks.

-znieczulenie emocjonalne nie tylko na nieprzyjemne ale i dobre uczucia, brak umiejętności nazywania uczuć i wchodzenia w prawdziwe relacje o charakterze emocjonalnym a w przyszłości kłopot z założeniem własnej rodziny.

W jaki sposób pomóc nastolatkom uprawiającym e-sponsoring?

Wejście na drogę prostytuowania przez nieletnich ma złożone przyczyny kulturowe, środowiskowe oraz psychologiczne. Profilaktyka, rozpoznanie problemu oraz skuteczna interwencja, również wymagają wielowymiarowego spojrzenia na sytuację młodego człowieka.

Jak rozpoznać, czy dziecko prostytuuje się przez internet?
eprostytucja
eprostytucja

Obserwując młodych ludzi nie warto kierować się stereotypami na temat prostytucji nieletnich. Poniżej kilka popularnych mitów na temat galerianek oraz nastoletnich e-prostytutek.

1.Nastoletnie prostytutki są atrakcyjne i wyzywająco ubrane.

Prostytucją zajmują się też tzw. szare myszki i przeciętne nastolatki. Zajęcie pozwala im na dowartościowanie, którego nie otrzymują od rówieśników oraz rodziców. Epatowanie nagością, seksownym strojem, mocnym makijażem może, ale nie musi stanowić wyznacznika.

2.Rodzice zawsze nie wiedzą o tym, że dziecko się prostytuuje

Niestety, niektórzy rodzice sami nakłaniają swoje dzieci do prostytucji. Wynika to z biedy i demoralizacji.

Zdarza się, że także w przeciętnych rodzinach, rodzice domyślając się, czym zajmuje się córka lub syn, udają, że niczego nie widzą, zachowują milczenie. Wynika to z tego, że nie wiedzą co mają zrobić, jak pomóc. Poczucie winy byłoby zbyt wielkie i dlatego starają się wypierać problem. 

3.Gdyby rówieśnicy wiedzieli, że modne gadżety pochodzą z prostytucji potępiliby ten proceder nabywania luksusowych przedmiotów

Duże ukierunkowanie na ciało, jako narzędzie zysku i przyjemności jest promowane przez kulturę masową. Powoduje to, że prostytuujące nastolatki bywają postrzegane jako zaradne i stają się wręcz idolami. Nie dochodzi do odrzucenia, które mogłoby alarmować wychowawców i opiekunów.

4.Prostytutki pochodzą z biednych i patologicznych rodzin

Wiele e-prostytutek i galerianek, to dzieci z zamożnych i wykształconych rodzin. Jedyna bieda, jaka w nich panuje wynika z niedoboru komunikacji, okazywania uczuć, spędzania czasu z rodzicami.

5.Prostytutka czerpie z usług wyłącznie  materialne korzyści

Młode osoby, spragnione miłości i adoracji, szybko odkrywają, że klienci są doskonałym źródłem dowartościowania. Dają namiastkę sympatii poprzez komplementowanie.

Najpewniejszym sygnałem dla rodziców i wychowawców powinno być zauważenie faktu posiadania przez dziecko ubrań i przedmiotów,  na które nie powinno móc sobie pozwolić. Nie musi chodzić wyłącznie o to, że rodziców nie byłoby na nie stać. Mogą to być rzeczy, których mama czy  tata  nie mieli wcześniej w zwyczaju ofiarowywać dziecku. Nagłe otaczanie się drogimi ubraniami i przedmiotami powinny zaalarmować. Nastolatki maja potrzebę zaprezentowania ubrań, czy gadżetów, które pozyskały przez seks.

Z e-sponsoringiem trudno zerwać

Kiedy rodzic lub nauczyciel podejrzewa, że dziecko sprzedaje usługi seksualne za pośrednictwem internetu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci szybko uzależniają się od natychmiastowych form gratyfikacji materialnej (telefony, ubrania, kosmetyki) oraz emocjonalnej (komplementy, wielu chętnych, powracających klientów).To  powoduje, że dziewczynom i chłopcom ciężko jest zerwać z prostytuowaniem.

Prostytuujące się dzieci i młodzież odczuwają poczucie niezależności materialnej, zaradności i dorosłości, jakie daje brak konieczności proszenia opiekunów o cokolwiek. Dzięki temu często wzrasta ich pozycja w grupie rówieśników. Jest to źródłem satysfakcji. Zaradność życiowa jest cechą wysoko cenioną szczególnie w polskiej kulturze.

Seks w zamian za podarunki może tez stanowić odreagowywanie problemów rodzinnych i emocjonalnych. Klienci dają namiastki prawdziwych relacji, co wiąże się z tym, że nie tylko kupują, ale i nakłaniają nieletnie do seksu poprzez komplementowanie w trakcie internetowych rozmów.

Jak wychowawcy, nauczyciele, rodzice, opiekunowie mogą zapobiegać prostytucji nieletnich?

Ważną sprawą jest wsparcie kształtującego się poczucia własnej wartości poprzez pomoc w dostrzeżeniu własnej indywidualnej wyjątkowości. Dojrzewające dzieci mają wiele wątpliwości związanych z tym, czy negatywnie nie odbiegają od innych pod kontem wad lub problemów. Wątpliwości prowadzą do podejmowania prób zdobywania uznania w nieadekwatny sposób.

Otoczenie nastolatka powinno pomóc mu także w dostrzeżeniu pozamaterialnych cech osobowościowych, które wzbudzają miłość, sympatię otoczenia. Dobrze zwracać ich uwagę na takie sytuacje, w których indywidualne cechy dobrze sprawdzają się w grupie rówieśniczej. Przykładowo osoba w mniej przebojowy sposób zabawiająca grupę, może być lepszym powiernikiem sekretów-przyjacielem. Nastolatek powinien mieć okazję poczuć czym jest godność i szacunek do siebie oraz innych.

Wartościową formą pracy z młodzieżą są warsztaty ukierunkowane na odczucia płynące z fizyczności. Poznanie swojego ciała i jego granic może się odbywać poprzez zajęcia, na których prowadzone są elementy świadomego ruchu i relaksacji. Zadania grupowe pomagają odkryć i poddać refleksji granice komfortowego przebywania  w przestrzeni pomiędzy ludźmi z którymi łączą odmienne relacje (proksemika).

Od najmłodszych lat warto rozpocząć nauka rozpoznawania, nazywania i hierarchizowania wartości. Wśród wartości znajdują się podstawowe filary życia takie jak rodzina, praca, ale również bardziej abstrakcyjne kategorie jakimi są lojalność, sprawiedliwość, wolność, słowność, uczciwość, honor.

Oczywistą sprawą jest edukacja na temat samego zjawiska jakim jest prostytucja oraz informowanie o możliwościach otrzymania wsparcia.

Moje dziecko się prostytuuje. Podejrzewam, że mój uczeń uprawia nierząd.
eprostytytucja
Podejrzenia związane z nierządem nieletnich, powinny być weryfikowane ze świadomością, że seksualność jest sprawą wrażliwą nie tylko indywidualnie ale i społecznie.

W rozmowie z dzieckiem należy okazywać szacunek i powstrzymać się od wyrażania negatywnych ocen dotyczących np. stylu ubierania się, czy nowych znajomych. Lepiej odnieść się do faktu zaobserwowania zaistniałej zmiany, zadawać pytania pozwalające na emocjonalne otwarcie np.

-Widzę, że ostatnio nie spędzasz już tak dużo czasu z dawnymi przyjaciółkami. Masz nowe koleżanki. Co sprawiło, że oddaliłyście się ze starymi znajomymi?

-Wiem, że część kieszonkowego przeznaczałaś na ubrania i kosmetyki. Ostatnio kupujesz ich znacznie więcej, niż mogłabyś nabyć za sumę jaką ci dajemy. Jak to możliwe?

– Od jakiegoś czasu wydajesz się przywiązywać większą wagę do wyglądu. Kiedyś lubiłaś dżinsy a teraz często zakładasz dopasowane sukienki. Ciekawi mnie, w jaki sposób zmiana stroju zmienia twoje samopoczucie. Czy nowy wizerunek sprawia, że koledzy inaczej cię odbierają?

Rodzice dziecka mogą zareagować obroną na bezpośrednie stwierdzenia i sugestie związane z zachowaniem nastolatka. Po wstępnej rozmowie z nastolatkiem, nauczyciel powinien się z nimi skonsultować. Zamiast stwierdzeń takich jak:

Podejrzewam, że córka spotyka się z mężczyznami w zamian za kosmetyki i ubrania.

lepiej jest pytać o ocenę spostrzeżeń np.:

Zauważałam, że córka bardzo często przychodzi do szkoły w nowych ubraniach. Czy w ostatnim czasie zwiększyliście państwo kieszonkowe?

W sytuacji posiadania dowodów świadczenia usług seksualnych, najlepiej będzie, jeżeli dziecko zostanie objęte kompleksową pomocą w organizacjach, które specjalizują się w problemie. Każda z nich jest w stanie odpowiednio pokierować i doradzić jakie kroki prawne i wychowawcze podjąć. Zaoferuje też pomoc psychologiczną, warsztaty, szkolenia wychowawcom, rodzinom i samym dzieciom.

Fundacja Dzieci Niczyje http://fdn.pl/, telefon:22 616 02 68, e-mail: fdn@fdn.pl

Stowarzyszenie PoMoc http://www.po-moc.pl/ telefon -32 255 38 69, e-mail – biuro@Po-MOC.pl

Stowarzyszenie La Strada http://strada.org.pl/ telefon zaufania – 226289999, e-mail – strada@strada.org.pl

Pomoc można uzyskać również na posterunku policji. Posiadają informacje o lokalnych programach przeciwdziałania i pomocy w wychodzeniu z prostytuowania.

autorka: Zuzanna Jakowicka

Reklamy