martaaaaa

Ochrona dziecka

REGULACJA PRAWNA

Kodeks karny w rozdziale XXV zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości” penalizuje określone zachowania wobec małoletnich tworząc typ rodzajowy przestępstwa art. 200 § 1 k.k. oraz art. 200 § 2 k.k. Ponadto przedmiotowy rozdział tworzy typy kwalifikowane określone w art. 202 § 2 i 3 k.k., art. 204 § 3 k.k.

W świetle regulacji przepisu art. 200 Kodeksu karnego:

 „ Art. 200.  § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2.  (uchylony).

3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

5.Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.”

 


         WSTĘPNE UWAGI

  • Kto może być sprawcą przestępstwa?

Przestępstwo z art. 200 kk są przestępstwami powszechnymi. Powyższe oznacza , iż krąg podmiotów mogących być sprawcami nie został w ustawie w żaden sposób ograniczony. Przedmiotowy cykl publikacji odnosi się do osób, które osiągnęły wiek odpowiedzialności karnej czyli 17 lat bez względu na płeć.

  • Kto podlega ochronie ?

Osoba małoletnia bez względu na płeć, która w chwili czynu nie ukończyła 15 lat.

  • Jaki jest przedmiot ochrony art. 200 1 kk?

Obok ochrony wolności seksualnej przedmiotowy przepis chroni prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny małoletnich poniżej 15 roku życia jako osób narażonych przez przedwczesne rozpoczęcie życia seksualnego na zaburzenia rozwoju psychofizycznego. Za poboczny przedmiot ochrony uznać należy również ochronę przed konsekwencjami społecznymi przedwczesnego macierzyństwa lub ojcostwa.

  • Jaki jest wymiar kary?

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

  • Jaki jest termin przedawnienia karalności przestępstw?

W przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalności przestępstw nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30 roku życia.

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “STREFA PRAWNA

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s